Od roku 2013 působím v Brně jako dramaturg, redaktor a výzkumník.

Vystudoval jsem divadelní dramaturgii na JAMU v ateliéru Petra Oslzlého a kde nyní studuji doktorské studium na Katedře divadelních studií FF MU. Absolvoval jsem studijní stáž na LMTA ve Vilniusu v režijním ateliéru Jonase Vaitkuse a výzkumnou stáž na JLU v Giessenu na Institutu aplikované divadelní vědy.

Jako dramaturg jsem se podílel na inscenacích ve Studiu Marta (Mechanický pomeranč, Zlatý drak) a Divadle na Orlí (L'amour: Experiment). Podílel jsem se také na přípravě inscenací v různých českých divadlech (Činoherák Ústí n. Labem, Divadlo Rozmanitostí, HaDivadlo, MD Most, DJKT Plzeň) a spolupracoval jsem na projektech s uměleckými soubory a tvůrci různého zaměření (Brno Contemporary Orchestra, Indigo Company).

Rozkvétat a nerůst, prezentace CEDITu 10: Nerůst v Divadle Archa, foto: Libor Galia
Rozkvétat a nerůst, prezentace CEDITu 10: Nerůst v Divadle Archa, foto: Libor Galia

Jako redaktor jsem se podílel na fungování několika divadelních časopisů: festivalového zpravodaje na festivalu UM UM 2018, samizdatového podvratného festivalového periodika Splav na festivalu Ostravar 2018 (jako Mix Halda) a festivalového zpravodaje Snář na festivalu Dream Factory Ostrava 2019.

V roce 2019 jsme s Barborou Liškou založili časopis CEDIT, který vydává Centrum experimentálního divadla Brno (CED). V současnosti v něm působím jako člen kolektivního vedení. Časopis se věnuje tématům, která propojují jednotlivé scény CED a která zároveň rezonují v aktuální debatě o kultuře a společnosti. V roce 2020 jsme v návaznosti na aktivity CEDITu založili výzkumnou performativní laboratoř CED_observer. Jako redakce jsme (s Barborou Liškou a Petrem Kubalou) dostali v roce 2021 Cenu divadelních novin za publikační počin v oblasti divadla. V rámci CEDITu spoluorganizuji celodenní akce, workshopy a diskuse o kultuře a společnosti,, jako byli např. Beautiful new theatres na Divadelní Floře 2022 či akce Divadlo pro všechny (koprodukce HaDivadlo). V rámci CED působím také jako člen lektorské týmu HaDivadla a příležitostně spolupracuji s platformou Terén.

Ve svých výzkumech se zaměřuji na vztah kultury a společnosti. V rámci disertačního výzkumu se zaměřuji na metadramaturgii a na příkladu Brna zkoumám, jak dramaturgii ovlivňují společenské podmínky (institucionální, politické, ekonomické aj.). Ve výzkumu autorské postury vedoucích divadel jsem se s týmem studujících zabýval tím, jaký je vztah mezi veřejnou sebeprezentací ředitelů divadel a uměleckých šéfů a jejich pozicí v rámci divadelního pole. Vedle různých možností modelování dramaturgie se zaměřuji na divadelního lektorství, kulturní systémy, kulturní politiku, vztah aktivismu a umění, umělecké školství či mapování kultury.

Svou autorskou tvorbu zaměřuji aktivizujícím či aktivistickým směrem. Jsem členem performanční skupiny MASOBETON. Realizujeme performativní eseje kriticky reagující na lokální, společenský i prostorový kontext: MASOBETON [demo] (2018), καλοκαγαθία (2019), Parcela č. 1736 (2019), Do DNA a RNA (2019), Chiméra (2020), Vodotok (2020), nePokoje (2020), Ku poctě naší paní Boženě Němcové (2021).

N. A. Toˇ – Nose Assembly for Tommorowˇ #1, foto: Roman Zmrzlý
N. A. Toˇ – Nose Assembly for Tommorowˇ #1, foto: Roman Zmrzlý

Jsem členem klaunsko-aktivistického kolektivu N.A.Toˇ – Nose assembly for tommorowˇ , který funguje pod hlavičkou skupiny tYhle. Vytváříme síť klaunek, klaunů, aktivistek a aktivistů z celé Evropy a promýšlíme a zkoušíme s nimi možnosti propojení umění a aktivismu.

Pro tYhle také vytvářím komunikační strategii a podílím se na vytváření obsahu jejich propagačních materiálů a přípravě jejich grantových žádostí.

Pohřeb vzdělanosti, 2011
Pohřeb vzdělanosti, 2011

Pocházím z Frýdlantu v Čechách, kde jsem aktivně působil do roku 2015.

Benjamin Lovel, 2013
Benjamin Lovel, 2013

Zabýval jsem se zde amatérskými divadelními aktivitami. Pro studující Gymnázia Frýdlant jsem napsal celkem pět divadelních her: Olympští bohové (2010), Souzení Vévody z Valdštejna (2011), Pozor na draka! (2012), O velkém Langošovi (2015) a Poslední vlk na Frýdlantsku (2015).

V rámci Literárně dramatického oboru ZUŠ Frýdlant jsem spoluzaložil Neoexperimentální polointuitivní nekonvergenční trio, s nímž jsme realizovali mé dvě divadelní hry: Vánoční smlouvání (2012) a Benjamin Lovel (2013), a provedli jsme performanci Pocta Anette Freiin von Droste-Hülshof (2012) a happening Sukní za jaro (2013).


Happening filmových klubů JSNŠ
Happening filmových klubů JSNŠ

Spoluorganizoval jsem iniciativu Děkujeme, zůstáváme, která v letech 2010–2011 pořádala protestní a lobbistické akce za zachování Gymnázia Frýdlant. Dále jsem se věnoval hraní šachů a Dračího doupěte, pořádání filmového klubu Jednoho světa na školách a filmových nocí. Jako scénárista jsem také podílel na natáčení krátkých studentských filmů.

Od roku 2009 se věnuji psaní poezie. Za ni jsem získal několikanásobné ocenění na Ortenově Kutné Hoře, první místa v soutěžích Máj měsíc poezie (2012) a Literární Čáslav (2016). Byl jsem také finalistou Literární Soutěže Františka Halase (2015) a část jedné mé sbírky byla publikována s pod nadpisem Reklama či volební kampaň v časopise Host (8/2016)