Od roku 2019 jsem členem kolektivní redakce časopisu CEDIT, který vydává Centrum experimentálního divadla (CED). Každé číslo je textovou performancí, která reaguje na myšlenky a impulsy z CED, jeho scén (Divadlo Husa na provázku, HaDivadlo a Terén) i ze širšího prostoru české kultury.

Jako redakce jsme (s Barborou Liškou a Petrem Kubalou) dostali v roce 2021 Cenu divadelních novin za publikační počin v oblasti divadla.