Výzkumné projekty a další akce

Public image of theatre leaders
2022 | FAVU VUT
Beautiful new theatres
2022 | Divadelní Flora Olomouc  
Terény performance
2021 | NAMU 

Externě se podílím na aktivitách Centra pro výzkum performativity při KDFS UP Olomouc.