Jakub Liška

Časopis CEDIT

Centrum experimentálního divadla, Zelný trh 9, 602 00, Brno

cedit@ced-brno.cz

Katedra divadelních studií

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Arna Nováka 1, 602 00, Brno

jakubliska@mail.muni.cz 

tYhle / i fyzické divadlo

komunikace@tYhle.cz