masobeton [demo]

Performativní esej o vztahu těla a městkého prostoru.

chodit občas nahý
nebo jen v igelitu
/
vyjdu ven a seberu obal
od čehosi
/
my tři sta let jsme trpěli
/
venku v tomhle počasí
to je o zdraví
/
na stěnách je množství výčnělků
na něž by se dalo cosi uvázat
/
až ty jedy někdo vykope
/
jsme z masobetonu


Performativní esej se odehrála 1. 11. 2018.

performance: Kamila Hrnčířová, Babora Kašparová (Liška), Jakub Liška
uskutečněno za podpory: Ladislav Fuxa, hřiště.cz
autor fotografií: Josef Čmel