Vodotok

Performativní esej o koloběhu vody, která se odehrála ve sklepech pod Panským dvorem v Boskovicích

Esej se odehrála 17. 7. 2020 v rámci Festivalu Restart v Prostoru Boskovice.

Text: Kamila Hrnčířová, Barbora Liška, Jan Skácel (Píseň o nejbližší vině)

Tvůrčí tým: Kamila Hrnčířová, Barbora Liška, Jakub Liška

S využitím videa Tomáše Hanische Kamerová prohlídka meliorace 2.